×

  Kolumbia

Ochrana Amazónie ju môže stáť život

Jani Silva je obrankyňa životného prostredia, celý život bojuje za ochranu amazonského pralesa a ľudí, ktorí v ňom žijú. Vďaka svojej odvahe sa stala hlasom stoviek farmárov a farmárok (tzv. campesinos) v kolumbijskom regióne Putumayo. Obyvateľstvo tejto strategicky významnej oblasti, bohatej na prírodné zdroje, už desaťročia ohrozujú organizované zločinecké skupiny, priekupníci s drogami, armáda aj nadnárodné spoločnosti, ktoré nerešpektujú jej štatút chráneného územia, porušujú práva miestnych a snažia sa ich umlčať.

Požadujeme:

  • rozšírenie schémy určenej na ochranu zdravia a života Jani Silva o obrnený transport,
  • zaistenie stálej policajnej prítomnosti v mieste a okolí bydliska Jani Silva,
  • poskytnutie hmotných záruk za riadne vykonávanie ochranných opatrení v záujme zachovania bezpečnosti Jani Silva, vrátane vyčlenenia finančných prostriedkov na mobilizáciu osobných strážcov v prípade, že sa Jani Silva bude musieť presťahovať,
  • vytvorenie a implementáciu plánu kolektívnej ochrany pre farmárky a farmárov, ktorí žijú na chránenom území Perla Amazónie.

Jani stojí po boku farmárov a farmárok z oblasti v regióne Putumayo, ktorú nazývajú Perlou Amazónie, už od svojich 16 rokov –⁠ bráni ich práva a chráni územie, na ktorom žijú. Snaží sa zviditeľniť prípady porušovania ich práv a upozorňuje na veľký význam obrany prírodných zdrojov a ekosystémov. Takisto podporuje zalesňovacie iniciatívy, poukazuje na sociálno-environmentálne následky, ktoré má na Amazóniu a jej obyvateľstvo činnosť ťažobných spoločností, a sleduje implementáciu opatrení Kolumbijskej mierovej dohody.

V roku 2008 sa Jani spolupodieľala na založení Združenia pre integrálny a udržateľný rozvoj Perly Amazónie (ADISPA –⁠ Asociación para el Desarrollo Integral y Sostenible de La Perla Amazónica), aby mohla ešte efektívnejšie chrániť životné prostredie a brániť práva ľudí žijúcich na tomto území. Združenie formálne pôsobí od roku 2011, Jani sa stala jeho štatutárnou zástupkyňou. Dnes chráni životné prostredie a bráni ľudské práva 700 rodín (takmer 1 700 mužov, žien a detí), ktoré žijú v chránenom pásme Perly Amazónie (ZRCPA –⁠ La Zona de Reserva Campesina de La Perla Amazónica), dôležitého ekosystému amazonskej oblasti, bohatého na kyslík a prírodné zdroje.

V dôsledku svojej práce sa Jani dostala do konfliktu so spoločnosťou Ecopetrol, ktorá v roku 2006 získala povolenie ťažiť ropu v oblasti zasahujúcej do chráneného územia a v roku 2009 previedla ťažobnú licenciu na spoločnosť Amerisur. Od začiatku ťažby došlo v oblasti najmenej k dvom únikom ropy, ktoré znečistili vodné zdroje životne dôležité pre miestne komunity.

Ochrana Perly Amazónie priniesla Jani mnoho problémov. Sledovali ju neznámi agresori, mierili na ňu zbraňou a vyhrážali sa jej smrťou. Pandémia COVID-19 a s ňou spojená sociálna izolácia situáciu ešte zhoršuje. Aktivisti a aktivistky sa nemôžu voľne pohybovať a ich možnosti aktívne chrániť oblasť sú preto značne obmedzené.

Jani ani napriek tomu neprestáva bojovať a hovorí: „Priložili mi k hlave zbraň a chceli ma zabiť. Ja však neustúpim... nemôžeme ujsť ani dovoliť, aby nás ovládol strach.“

Napíšte list kolumbijskému prezidentovi a žiadajte, aby poskytol Jani Silva ochranu a zabezpečil vytvorenie a implementáciu plánu kolektívnej ochrany pre farmárky a farmárov, ktorí žijú na chránenom území Perla Amazónie.

Ktorú petíciu by ste chceli podpísať?