×

  Turecko

Stíhaní za podporu práv LGBTI+ ľudí

Melike Balkan a Özgür Gür študujú biológiu na Technickej univerzite Blízkeho východu (METU) v Ankare. Hneď po nástupe na štúdium sa pridali k univerzitnej solidárnej skupine na podporu LGBTI+ študentov a študentiek, METU LGBTI+ Solidarity. Čoskoro v nej patrili k tým najaktívnejším, organizovali pochody, stretnutia a rôzne iné podujatia. V roku 2019 ich však turecké úrady za ich pokojný aktivizmus začali neopodstatnene trestne stíhať.

Požadujeme:

  • aby súd toto nespravodlivé a neopodstatnené trestné stíhanie ukončil a všetkých 18 študentov a študentky a jedného akademického pracovníka zbavil obvinení,
  • aby sa uskutočnilo rýchle, nezávislé a nestranné vyšetrenie nadmerného použitia sily zo strany polície 10. mája 2019 na pôde univerzitného kampusu METU a aby boli príslušníci polície, o ktorých sa zistí, že pri zásahu konali nezákonne, postavení pred súd.

Iniciatíva METU LGBTI+ Solidarity (po turecky ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması) vznikla v roku 1996 a so šíriacou sa homofóbiou a obmedzovaním slobody prejavu v Turecku sa do jej aktivít zapájalo čoraz viac študentov a študentiek. Od svojho založenia iniciatíva požaduje formálne uznanie zo strany univerzitných orgánov, ktorého sa dosiaľ nedočkala.

Už niekoľko rokov LGBTI+ študenti a študentky a ich spojenci v areáli METU každoročne organizujú pochod PRIDE na podporu ľudských práv LGBTI+ komunity. Až do roku 2018 mohli pochod a ďalšie podujatia na pôde kampusu organizovať bez obmedzení.

V roku 2019 však vedenie univerzity študentom a študentkám oznámilo, že sa pochod PRIDE, naplánovaný na 10. mája, v areáli univerzity nesmie uskutočniť. Skupinu METU LGBTI+ Solidarity to ale neodradilo a namiesto pochodu sa rozhodli protestovať posediačky.

Univerzita zavolala na pokojne sediacich študentov a študentky políciu, ktorá proti nim použila neprimeranú silu a prostriedky vrátane slzotvorného plynu. Pri zásahu bolo zadržaných najmenej 23 študentov a študentiek – medzi nimi aj Melike a Özgür – a jeden akademik. Niekoľko zo zadržaných sa protestu ani nezúčastnilo. Voči 18 študentom a študentkám a jednému akademikovi bolo začaté trestné stíhanie, napriek tomu, že si len uplatňovali svoje právo na pokojný protest. Ak súd rozhodne o ich vine, hrozí im trest odňatia slobody až na tri roky.

>> Chronológia udalostí <<

V novembri 2017 využilo mestské zastupiteľstvo v Ankare mimoriadne právomoci udelené počas núdzového stavu, vyhláseného po neúspešnom pokuse o štátny prevrat v júli 2016, a zakázalo na dobu neurčitú všetky verejné podujatia v meste. Rozhodnutie sa opieralo o nešpecifické zdôvodnenie, podľa ktorého by takéto udalosti mohli podnecovať „odpor“ alebo „z dôvodu určitej spoločenskej senzitivity vyvolať negatívnu reakciu od niektorých skupín spoločnosti“. Ankarské LGBTI+ organizácie Kaos GL Association a Pink Life podali podnety na prešetrenie, či takýto všeobecný a časovo neohraničený zákaz neporušuje právo na slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania.

V máji 2018 sa vedenie univerzity pokúsilo zakázať PRIDE 2018 s odvolaním sa na všeobecný zákaz všetkých LGBTI+ podujatí v Ankare z novembra 2017. Vďaka národnej a medzinárodnej mobilizácii sa pochod 11. mája uskutočnil a stovky demonštrantov a demonštrantiek pokojne pochodovali areálom univerzitného kampusu.

Po ukončení núdzového stavu v júli 2018 vydalo 3. októbra 2018 mestské zastupiteľstvo v Ankare výnos, ktorým bez odôvodnenia ukladá ďalší všeobecný zákaz platný pre všetky LGBTI+ podujatia v meste. Asociácia Kaos GL právne napadla aj tento druhý zákaz.

Regionálny správny súd 21. februára 2019 konštatoval, že všeobecný zákaz vydaný mestským zastupiteľstvom Ankary v novembri 2017 je protiústavný a neoprávňuje ho ani platný núdzový stav. Zákaz preto zrušil. Toto rozhodnutie bolo spolu s odôvodnením rozsudku zverejnené 19. apríla 2019.

Každoročný pochod PRIDE bol naplánovaný na 10. mája. Študenti a študentky, Advokátska komora v Ankare aj Amnesty International Turecko celé týždne márne žiadali rektora a vedenie univerzity o stretnutie. Dňa 6. mája rektor METU Mustafa Verşan Kök e-mailom informoval študentov a študentky, ako aj akademických pracovníkov a pracovníčky, že PRIDE 2019 nebude povolený, s odvolaním sa na všeobecný zákaz z októbra 2018.

Rozhodnutie vedenia univerzity pochod nepovoliť predstavovalo nezákonné obmedzenie práv na slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie študentov, študentiek a zamestnancov a zamestnankýň univerzity. Štáty majú povinnosť rešpektovať a uľahčovať organizáciu pokojných protestov a zhromaždení a dohliadať na ich plynulý a bezpečný priebeh. Právo na pokojné zhromažďovanie podľa tureckých právnych predpisov nepodlieha povoleniu vládnych orgánov. Toto právo zároveň chránia aj medzinárodné právne predpisy a dohovory, ktoré sa Turecko zaviazalo dodržiavať.

V deň plánovaného pochodu, 10. mája 2019 v popoludňajších hodinách, sa približne päť študentov a študentiek zišlo v dvoch stanoch v areáli univerzity, kde PRIDE 2019 pripravovali. Polícia, ktorú do areálu zavolalo vedenie univerzity, študentom a študentkám prikázala, aby stany zložili a odstránili veľkú dúhovú vlajku. Študenti a študentky výzvu poslúchli, v nádeji, že to povedie k vyjednávaniu, no zostali sedieť na trávniku.

K diskusii už ale nedošlo. Ako na trávniku postupne pribúdali ďalší študenti a študentky, polícia sa rozhodla zasiahnuť a zhromaždenie rozpustiť – tvrdila, že nemajú dovolené protestovať ani posediačky. Študenti a študentky sa preto dohodli, že sa rozídu a svoju podporu LGBTI+ komunite vyjadria vyhlásením k PRIDE-u 2019, ktoré prečítajú v malých skupinách v rôznych častiach mesta. To však nestihli, lebo polícia ich zhromaždenie ukončila s použitím dráždivého spreja, plastových projektilov a slzotvorného plynu. Niekoľko ľudí utrpelo pri zásahu zranenia, našťastie žiadne z nich neboli vážne.

Polícia zadržala dvadsaťtri ľudí, najmenej jedného študenta policajti počas zatýkania zbili. Medzi zadržanými boli aj Melike Balkan a Özgür Gür. Polícia všetkých prepustila až vo večerných hodinách.

V októbri bolo zverejnené obvinenie 18 študentov a študentiek a jedného akademického pracovníka za účasť na pokojnom proteste za povolenie pochodu PRIDE 2019. Ankarský trestný súd ich všetkých obžaloval z „nezákonného zhromažďovania“ a „neuposlúchnutia príkazu na rozchod“. Odvolával sa pritom na reštriktívny článok 32 zákona o zhromaždeniach a demonštráciách (č. 2911), ktorý turecké súdy často svojvoľne aplikujú v prípadoch pokojných zhromaždení, aby ľudí odradili od ich organizovania. Jedného zo študentov zároveň obvinili z „urážky verejného činiteľa“ podľa článku 125 tureckého trestného zákonníka, pretože údajne „policajtom ukázal neslušné gesto“. Niekoľko z obvinených uviedlo, že sa na zhromaždení ani nezúčastnili, iba sa nachádzali v jeho blízkosti.

V novembri 2019 sa uskutočnilo prvé súdne pojednávanie. Právni zástupcovia a zástupkyne obvinených študentov, študentiek a akademického pracovníka požiadali o okamžité stiahnutie obvinení. Ďalšie pojednávanie nasledovalo 12. marca 2020 a svoje svedecké výpovede na ňom poskytli viacerí akademickí pracovníci a pracovníčky, ktorí boli 10. mája 2019 prítomní v areáli univerzity. Právni zástupcovia a zástupkyne obvinených zároveň požiadali o neupravené policajné videozáznamy zo zásahu.

V júli 2020 bolo tretie pojednávanie odročené na 10. decembra z dôvodu neprítomnosti obvinených a ich právnych zástupcov a zástupkýň, ktorí v tom čase protestovali proti zavedeniu nového zákona týkajúceho sa advokátskych komôr.

>> Žiadajte spravodlivosť <<

Povedzte nie upieraniu práva na pokojný protest.

Žiadajte turecké orgány, aby obrancov a obrankyne práv LGBTI+ ľudí z univerzity METU zbavili všetkých obvinení!

Ďakujeme!

Ktorú petíciu by ste chceli podpísať?