×

  Paraguaj

Yren a Mariana sú transrodové ženy, ktoré chcú žiť v súlade so svojou rodovou identitou. Štát však dennodenne porušuje ich ľudské práva.

Yren Rotela a Mariana Sepúlveda chcú žiť slobodne a robiť veci, ktoré ich bavia – hrať volejbal, tancovať a chodiť do divadla. Ako transrodové ženy sa však neustále musia brániť diskriminácii. Yren a Mariana čelia šikane aj fyzickým útokom. Ak by sa však pokúsili o svojich každodenných problémoch hovoriť verejne, čelili by ďalšiemu napádaniu zo strany štátu aj nenávistnej časti spoločnosti.

Požadujeme:

  • aby Paraguaj zlegalizoval právnu tranzíciu a umožnil tak transrodovým ľuďom požívať svoje ľudské práva.

Transrodoví ľudia v Paraguaji nemajú možnosť podstúpiť právnu tranzíciu, teda zmeniť si meno a doklady totožnosti tak, aby korešpondovali s ich rodovou identitou. V osobných dokumentoch vrátane školských diplomov a vysvedčení preto majú uvedené meno a rod, pod ktorými nevystupujú, čo im sťažuje hľadanie práce a mnohé ďalšie aspekty praktického života. Táto nerovnosť motivovala Yren a Marianu k aktivizmu za zmenu legislatívy.

Ani pokojné protestovanie však nie je pre transrodové osoby v Paraguaji vôbec jednoduché. Tamojšia spoločnosť je výrazne konzervatívna, úrady sa k LGBTI+ ľuďom správajú veľmi nespravodlivo a snažia sa ich doslova zneviditeľniť. Miestne orgány často zakazujú protesty za práva transrodových ľudí, zatiaľ čo aktivisti a aktivistky sa neraz stávajú terčom útokov.

Yren a Mariana dlhé roky bojujú za to, aby si mohli úradne zmeniť meno. Ak sa im podarí získať doklady zodpovedajúce ich identite, bude to znamenať, že ich štát začal uznávať ako transrodové ženy, ktorými sú. Yren v tejto súvislosti hovorí: „Prišla som na svet, aby som ukázala, kto som, a nie preto, aby mi niekto diktoval, kým by som podľa neho mala byť.“

Žiadajte spolu s nami paraguajské úrady, aby zlegalizovali právnu tranzíciu a umožnili tak transrodovým ľuďom požívať svoje ľudské práva.

Ktorú petíciu by ste chceli podpísať?