Maratón písania listov 2020 Maratón písania listov Napíšte list a zmeňte niečí život

Prečo sa zapojiť do Maratónu písania listov?

Pretože máte šancu pomôcť konkrétnym ľuďom, ktorí sú prenasledovaní, utláčaní a nespravodlivo trestaní len za to, že vyjadrili svoj názor alebo sa snažili pomôcť druhým. Spoločne s miliónmi ľudí na celom svete nám pomôžete vytvoriť medzinárodný tlak, ktorý príslušné autority nemôžu len tak ignorovať. 

V každom treťom z prípadov, ktorým sa v Amnesty venujeme, sa nám podarí dosiahnuť úspech a pozitívnu zmenu.

Minulý rok sa v rámci Maratónu za 10 jednotlivcov a jednotlivkýň a jednu pôvodnú komunitu postavilo viac ako 6,5 milióna ľudí na celom svete. Na Slovensku sa nám podarilo vyzbierať rekordných 24 000 podpisov a listov. Aj vďaka tejto podpore sa mladý Magai, ktorí bol ako 15-ročný odsúdený na hrdelný trest, dostal z cely smrti.

Minulý rok sa do Maratónu aktivíne zapojilo aj niekoľko ambasádorov a ambasádoriek z radov študentov a študentiek. Títo mladí ľudia pomohli priniesť Maratón do viacerých slovenských miest. Prečítajte si, prečo sa do podujatia rozhodli zapojiť a čo im Maratón priniesol.

Tamara Húšťavová, Kysucké Nové Mesto

„Volám sa Tamara Húšťavová, mám 18 rokov a momentálne som študentkou gymnázia v maturitnom ročníku.

Do Maratónu som sa zapojila, pretože si myslím, že je dôležité ľuďom ukázať, že nie v každej krajine je rovnaká sloboda vyjadrovania a právne systémy v jednotlivých štátoch dokážu mať medzi sebou diametrálne rozdiely. Tento rok boli prípady veľmi silné, aj vzhľadom na nízky priemerný vek ľudí, ktorým sa venovali. Preto som sa rozhodla prezentovať tieto prípady na základných a stredných školách, kde si žiaci môžu uvedomiť, že chlapec doslova v ich veku je odsúdený na smrť alebo že je študentovi odobraná sloboda za čin, ktorý nespáchal úmyselne.

Medzi žiakmi na našej škole najviac rezonoval prípad Joseho. Dokonca sa nám na jeho podporu podarilo vyzbierať najviac listov solidarity.

Pre mňa osobne bol asi najsilnejší prípad Magaia. Predsa len, nedokážem si predstaviť, že by som sa ocitla v jeho situácii, a mala by som prežiť 3 roky s myšlienkou, že každý deň som bližšie a bližšie ku dňu popravy za čin, ktorý nebol spáchaný úmyselne.

Humanitným témam sa snažím venovať aj vo svojich mimoškolských aktivitách a zapájam sa do akcií a projektov s humanitným zameraním. Preto som si ako jeden z maturitných predmetov vybrala občiansku náuku. Môj druhý voliteľný maturitný predmet je biológia. Po skončení strednej školy by som chcela poznatky z týchto predmetov spojiť a študovať psychológiu na úrovni výskumu. Pokiaľ mi bude v budúcnosti poskytnutý priestor a budem mať možnosť zúčastniť sa projektov, ako je Maratón písania listov, budem len rada.“

Získajte viac informácií o Maratóne, jeho histórii, prípadoch a možnostiach, ako sa zapojiť.
Alexandra Demetrianová, koordinátorka kampane. maraton@amnesty.sk
Sledujte nás na Instagrame a majte vždy aktuálne informácie o Maratóne a našej práci.

Copyright © Amnesty International Slovensko